Підсумкова медична рада

24 лютого відбулась підсумкова медична рада Нижньосірогозької ЦРЛ. Був проведений детальний аналіз роботи в 2016 році та визначені основні напрямки діяльності на 2017 рік.

Система охорони здоров’я районної лікарні працює в сталому режимі завдяки підтримці  місцевої влади та Департаменту охорони здоров’я Херсонської  обласної  державної  адміністрації.
Нижньосірогозька  центральна  районна  лікарня – єдиний  заклад  у  районі,  що  працює  в  цілодобовому  режимі,  забезпечує  планову  та  ургентну  стаціонарну  допомогу,  в  денний  час – консультативно-діагностичну  населенню  району.
Лікарня зберегла ліжковий фонд, кадровий потенціал, фінансове забезпечення. В своїй діяльності має всі відповідні документи, які підтверджують легітимність функціонування закладу. В звітному році поновлено ліцензію на господарську діяльність з наркотичними,  психотропними речовинами та прекурсорами.
Пріоритетними напрямками були і залишаються:
– подальше поліпшення доступності та якості надання медичної допомоги вторинного рівня;
– охорона материнства та дитинства;
– заходи боротьби з туберкульозом та онкологічними захворюваннями;
– забезпечення надання невідкладної допомоги;
– впровадження сучасних новітніх лікувально-діагностичних технологій
– укріплення матеріально-технічної бази.
За звітний рік в лікарні відсутня малюкова та материнська смертність.

Фінансове забезпечення.
Згідно кошторису на 2016 рік по загальному фонду затверджено асигнувань на суму 9107,1тис.грн. Фактично профінансовано 8882,9тис.грн. (97,5%) від  кошторису.
По спеціальному фонду «Плата за послуги» за 2016 р. надійшло 226,6 тис.грн. (2015р. – 186,8тис.грн.).  По іншим джерелам власних надходжень – 122,1 тис.грн. (2015р. – 44,7тис.грн.).
Витрати бюджетних коштів на 1 жителя склали 635 грн.
Залучено позабюджетних коштів на 1 жителя – 24,9 грн.

Матеріально-технічна база.
Протягом  звітного року проведена велика робота по укріпленню матеріально-технічної  бази районної лікарні. Фінансування забезпечувалось за кошти місцевого бюджету, власних надходжень, спонсорської допомоги та благодійництва.
На  початку року було надано пакет документів в районну  державну  адміністрацію, районну раду, обласну державну адміністрацію на проект  кошторису «Капітальний ремонт загальнохірургічного відділення  Нижньосірогозької ЦРЛ (операційний  блок)»,  який було затверджено і включено до переліку  інвестиційних програм і проектів регіонального  розвитку, а саме: програми  «Про план заходів з реалізації  у 2016-2017р.р. стратегії  розвитку  Херсонської  області  на  період  до  2020  року  по  напрямку  «Територія  здорового  життя»  по  підрозділу  «Розвиток  госпітальних  округів».
В  травні  місяці 2016 року розпочато  капітальний  ремонт –реконструкцію операційного блоку та палат інтенсивної терапії загальнохірургічного  відділення,  на які було виділено з районного бюджету  299,6 тис.грн.  Завдяки діяльності депутата обласної ради нашого головного лікаря, придбано за кошти державного бюджету медичне обладнання для  операційних на загальну суму 300,0 тис. грн.  А також за кошти місцевого  бюджету придбано: бінокулярний  мікроскоп  дослідницького  класу – вартістю  23,2  тис. грн.; офтальмоскоп  на  суму  22,0 тис. грн.;  датчик  для  ультразвукової  діагностики  – 39,8 тис. грн..  Для програми  «Цукровий  діабет»  придбано ноутбук з принтером на суму  11 тис. грн.   Для  потреб  господарчої служби поновлено насос  для  артезіанської  свердловини  вартістю  12,7тис.грн.
В  своїй практичній  діяльності  тісно  співпрацювали з Нижньосірогозькою селищною  радою  та  Степненською  і  Братською сільськими радами,  які виділили кошти на придбання  металопластикових  вікон, дверей для загально хірургічного , терапевтичного та інфекційного відділень .
Для  жіночої  консультації  селищна  рада  придбала  високочастотний  електрохірургічний  апарат  «Надія»  на  суму  30,0тис.грн.
За  виділені  кошти  із  місцевого  бюджету  встановлено  4  металопластикових  вікна  в  рентгенкабінеті  на  суму 13,0тис.грн.
За  рахунок  власних  надходжень  та  спонсорської  допомоги  проведено  поточні  ремонти:  перехід  між  стаціонарним  корпусом  та  поліклінікою  із  заміною  дверей  на  суму  15,0 тис. грн.,  кабінету  функціональної  діагностики  на  суму  3,0тис.грн.;  кабінету  ендоскопічних  досліджень  із  заміною  вікна  – 12,0 тис.грн.; палати  інфекційного  відділення  із  заміною  5 –ти  дверей  на  суму  15,0 тис.грн.;  кабінету  психіатра  на  суму  10,0 тис.грн.;  палати  №1  дитячого  відділення  на  суму  5,0 тис.грн.; сходів  до  стоматології – 5,0т ис.грн.;  ремонтні  роботи  у  господарчому  корпусі  на  суму – 9,5 тис.грн.
Загалом в звітному році в районній  лікарні  встановлено 35 метало-пластикових вікон і 3 дверей.
За  спонсорську  допомогу  придбано  матеріали  для  поточного  ремонту  коридору  загально хірургічного  відділення  на  загальну  суму  30,0 тис. грн.,  інфекційного  відділення – 15,0 тис. грн.

Кадри.
В системі охорони здоров’я районної лікарні працює 146 осіб, із них  20 лікарів та 58 середніх медичних працівників. Щорічно плануються курси підвищення кваліфікації як лікарів, так і середніх медичних працівників.
Лікарі 100% атестовані на кваліфікаційні  категорії за своїми основними спеціальностями та за сумісними посадами, а саме: вищу кваліфікаційну категорію мають 11 лікарів, із них по сумісництву – 4.
І-категорію – 8 лікарів;
ІІ-категорію – 6 лікарів;
Лікарів-спеціалістів – 2;
На сьогоднішній день 100% лікарня укомплектована вузькопрофільними фахівцями.
Із 58 середніх медичних працівників атестовано 31, вища категорія у двох, І перша – у 9, друга  – у  13, атестованих  від  загальної  кількості – 53,4%.

Демографічні показники.
В 2016 році зменшилась народжуваність – 8,0 ( 2015 році – 9,2), збільшилась кількість пологів в абсолютних цифрах – 178 (в 2015р. – 148)  за  рахунок  скерування  вагітних  на  пологи  із  других  районів.
Кількість абортів зменшилась :  у  2016 році – 10 ( в 2015р. – 23).
Мертвонароджуваність в 1 випадку – 7,8  на 1000дитячого населення, (  у 2015р. – 6,7).
Малюкова смертність  в  районній  лікарні  протягом  двох  років відсутня.  В  районі  цей  показник – 15,6 (в 1 випадоку – смерть  на  дому,  в  другому  випадку – летальність  у  Херсонській  обласній  дитячій  лікарні)
Материнська смертність –  відсутня.
Загальна смертність на 1 тис. населення  зменшилась – 15,9 (у  2015р. – 16,9).
По причинам смерті:
І- місце займають серцево-судинні захворювання;
ІІ- місце злоякісні новоутворення.

Амбулаторно-поліклінічна робота.

Районна консультативно-діагностична поліклініка  функціонує на 172 відвідування за зміну. Укомплектована всіма необхідними фахівцями. Діяльність  консультативно-діагностичної  поліклініки  здійснюється  за  багатьма  напрямками,  а  саме:  амбулаторний  прийом  та  лікувально-діагностична  роботу  вузькопрофільних  фахівців,  робота  жіночої  консультації,  проведення  профілактичних  оглядів, робота  комісій,  своєчасне  скерування  пацієнтів  на  консультативний  прийом  та  діагностичні  обстеження  на  третинному  рівні.
Виконувались  завдання  щодо  належного  медичного  забезпечення  військовослужбовців  в  районі.
Відповідно  до  Закону  України   «Про  загальний  військовий  обов’язок  і  військову  службу»  на  розпорядження  голови  районної  державної  адміністрації  від  04.01.2016р.  №1 , в  Нижньосірогозькій  ЦРЛ  була створена  медична  комісія,  яка  проводила  обстеження  призовників  відповідними  фахівцями.  У  разі  необхідності  обстеження  здійснювалися  в  стаціонарних  умовах  районної  лікарні  та в  обласних  лікувальних  закладах.  В  районі  був  проведений  призов  громадян  на  строкову  військову  службу.  В  ході  весняного  призову  оглянуто  62  особи.  Визнано  непридатними  до  військової  служби – 4.  В  осінній  призов  оглянуто – 49, непридатних – 4.
Проводилась  приписка  юнаків  1999  року  народження.  В ході  приписки  оглянуто  62  особи.
Для  проходження  військової  служби  за  контрактом  медичною  комісією  признані   придатними  69  осіб
Протягом року відвідувань в стоматологічній поліклініці – 18461 особа. Із них сільських жителів – 12982 особи.
В ортопедичний кабінет звернулося – 1431 особа. Запротезовано – 211 осіб, із них сільських – 126. Пенсіонерів безкоштовно – 46. Виготовлено 147 одиниць металокераміки і 5 нейлонових протезів.
Під диспансерним наглядом у 2016 році перебувало – 42 особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та внесені у державний реєстр. Із них 29 дорослих і 15 дітей.

Робота  жіночої  консультації
 В жіночій  консультації  у 2016 році на облік по вагітності стали 134 жінки (у   2015-132). Всі  вагітні  до пологів були обстежені на ВІЛ двічі- 100%, дворазово  оглянуті терапевтом- 100%,  двічі обстежені на реакцію Вассермана – 100%, проведено ультразвукове дослідження плоду дворазово до 22 тижнів – 100%, як в 2016 так і в 2015 роках.
Захворювання під час вагітності: інфекції сечостатевої системи в 2016 році- 1 випадок, що на 5 менше ніж в 2015 році( 6), захворювання щитоподібної залози по 1 випадку 2015, 2016 роках, анемії – 41 в 2016 році, що на 8 більше ніж в 2015 році (33), варикозне розширення вен нижніх кінцівок в 2016 році 4 випадки, що на 7 випадків менше ніж в 2015 році ( 11), прееклампсії легкого та середнього ступенів в 2016 році 17, що на 3 більше ніж в 2015 році (14).    Для вагітних та їх партнерів в жіночій консультації є школа відповідального батьківства, де лікар та акушерка готують майбутню пару до народження здорової дитини.
На базі жіночої консультації працює кабінет планування сім’ї, де активно проводиться пропаганда здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я нації та преконцепційна підготовка подружніх пар. З метою попередження небажаної вагітності в 2016 році використовують гормональні контрацептиви 935 жінок, що на 51 менше ніж в 2015 році ( 986) , ВМК- 593 жінок, що на 5 більше ніж в 2015 році ( 588),  введено 25 внутрішньоматкових контрацептивів, що на 5 менше ніж в 2015 році ( 30).
За 2016 рік в жіночій консультації з метою виявлення новоутворень оглянуто 1266 жінок з 4521 жіночого населення району, в 2015 році відповідно 1982 з 4680. Виявлені та взяті на облік жінки з поліпом шийки та тіла матки в 2016 році- 41 випадок, що на 5 більше ніж в 2015 році (36), в 2016 міоми матки- 81, що на 58 більше ніж в 2015 році (23), доброякісні новоутворення яєчників -15, що на 3 більше ніж в 2015 році (12).
В жіночій консультації є кабінет патології шийки матки. В наявності -кольпоскоп для детального огляду шийки матки та виявлення фонових і передракових захворювань, діатермокоагулятор «Надія» для біопсії та діатермокоагуляції шийки матки. Виявлено ектопій циліндричного епітелію- 51 в 2016 році, в 2015 році- 52, з них проліковано в 2016 році-33 , в 2015 році- 29 відповідно. В 2016 році виявлено 17 дисплазій шийки матки, в 2015 – 34 відповідно, всі жінки дообстежені та проліковані. Взяті біопсії  в 2016 році- 9, в 2015році- 5.

Медичне  забезпечення військовослужбовців  та  учасників  АТО.
На  виконання  наказу  Департаменту  охорони  здоров’я  від  29.09.2015р.  №474  «Про  визначення  лікувально-профілактичних  закладів  області,  які  надають  медичні  послуги  військовослужбовцям  із  зони  АТО», була  організована  та  працювала  медична  комісія, що  виконувала  медичні  огляди  демобілізованих  військовослужбовців.  Розроблено  та  затверджено  план  заходів  щодо  медичної  реабілітації.  Підлягало  профілактичним  оглядам  згідно  списку  райвійськкомату  на  2016  рік – 166  осіб,  з  них  121 – учасники  бойових  дій.  Стаціонарно  проліковано  6  військовослужбовців.  Надана  амбулаторна  медична  допомога  11  особам.  Скеровано  на  комісію  МСЕК – 1  військовослужбовець, який  визнаний  інвалідом  ІІІ  групи.  Психологічної  реабілітації  потребувало  4  особи. В  обласному  госпіталі  інвалідів  війни  отримали  лікування  2  учасники  бойових  дій.  Всі  підлягаючі  медоглядам забезпечуються  супроводом  медичного  працівника.  У  разі  лікування , учасники  АТО  забезпечувалися  пільговими  безкоштовними  медикаментами  в  повному  обсязі.
Безкоштовне зубопротезування – у  8  військовослужбовців  із  зони  АТО , на  загальну  суму  9012,27  грн.

Медичне забезпечення  ветеранів  війни та учасників бойових дій :
На обліку знаходиться  всього учасників   Великої  Вітчизняної  війни  – 212, із них – 13 інвалідів.
Охоплено диспансерними  наглядом ветеранів війни – 55 % від потребуючих. Проліковано в стаціонарі -33 .
Оздоровлено та проліковано в обласному шпиталі  інвалідів війни – 2 особи. Путівки освоєні  частково.
Учасників бойових дій  (Афганістан, Угорщина, Чехословаччина – 47). Охоплено  комплексним  медичним  оглядом – 21  особа, на  стаціонарному  лікуванні  знаходилось  3  особи,  безкоштовно  отримали  медикаменти  на  суму  846,42грн.

Робота МСЕК протягом року:
Протягом  2016 року  на  МСЕК (міжрайонну  та  спеціалізовані) направлено – 108 хворих, в т.ч. 28 первинно.  104  пацієнта  отримали  інвалідність :  І  група – 7  осіб,  ІІ  група – 31  особа,  ІІІ  група – 66  осіб.  Із  первинних  встановлена  І  група  інвалідності – 1  хворому,  ІІ  група – 4,  ІІІ  група – 23 хворим.

Профогляди :
Виконання  плану  профоглядів  декретованих контингентів у  звітному  році  значно  покращилося – 92,7 % (у  2015  році – 45,1%).
– механізатори  – 82,1% (  у  2015- 46,9 %)
– особи, що працюють в шкідливих умовах – 89,4%  (1 2015 –  86,5 %)
– особи, що контактують з отрутохімікатами – 100%( у 2015 –   64,3 %)
– харчовики – 16,7 (у 2015- 18,2 %) – показник  залишається  на  низькому  рівні.

План онкооглядів жінок виконано на   95,0% (у  2015 – 94,8%), серед осіб, що не обстежувались 2 і більше років -94,3 % .

            Протитуберкульозні заходи:
Координатором  протитуберкульозної  роботи   в  районі  являється  лікар-фтизіатр  районної  лікарні. Проводилась робота  протягом року по організації виявлення та діагностики туберкульозу. Планово оглянуто рентгенологічно  7650   осіб   при плані 7702 , що становить 99,3 % від плану та 59,6 % від загальної чисельності населення району (план-60%). Працював в районі пересувний флюорограф Великолепетихської  ЦРЛ. Оглянуто 2606 осіб, виявлено 156 осіб з патологією (6%),  призначено дообстеження  21 хворому, виявлено 1 випадок  туберкульозу  та  в  3  випадках – підозра на онкозахворювання  легень,  пацієнти  скеровані  на  третинний  рівень.
Всього по району за  2016 рік  первинно виявлено 8 хворих на активний туберкульоз,  п’ятеро   із них – при профогляді, двоє – не проходили флюорообстеження більше 2-х років.  У 7 хворих   діагностований  туберкульоз  через мокротиння. Захворюваність  на  бацилярну  форму  туберкульозу  на  100 тис.населення  становить  37,3 – на  рівні  минулого  року,  6  рейтингове  місце  серед  районів  області.  Двоє дітей виявлено через туб діагностику при профогляді .  Із  діагностованих  8 первинно хворих –   у  4 осіб  туберкульоз  в  занедбаному стані,  показник – 24,8,  11  рейтингове  місце,  в  2015  році – 12,3.
Захворюваність на туберкульоз за   звітний  рік   зменшилась,  становить 49,4 на 100тис. (порівняно з 2015р.- 55,3),  5  рейтингове  місце.  Соціальна структура вперше захворілих :  непрацюючі  особи працездатного віку -5 хворих,2 хворих- пенсіонери , всі чоловічої  статі, по факторам ризику -четверо із них зловживають алкоголем, в  одному  випадну- наркозалежний  Віл-інфікований. Двоє дітей   діагностовано з поза легеневим туберкульозом – туберкульоз внутрішньо грудних лімфовузлів.
Заплановано було всього провести тубдіагностику у 1469 дітям, виконано план -100%.
Всього взято на облік дітей з тубінфікуванням – 70, проліковані  7  дітей профілактично,оздоровлено санаторно-8  дітей. Проліковано амбулаторно по району 55  хворих , в т.ч. через тубкабінет- 22 особи,решта  –  через  ДОТ кабінети   первинної  ланки  району – 29  осіб, в т.ч. з активним туберкульозом доліковувалось 17  хворих, 13 з яких переведено у вилікувані.
Знаходилось під спостереженням тубкабінету протягом  звітного  року 24 хворих на активний туберкульоз, 2   хворих   померли  в  спеціалізованих   лікувальних закладах області. Смертність  становить 12,4 на 100 тис.населення,  15  рейтингове  місце,  в  2015  році – 24,5.
Протягом 2016 року запроваджена співпраця з Товариством  Червоного  Хреста  по наданню соціальної допомоги хворим,  які лікувалися амбулаторно з первинним   туберкульозом.
Розповсюдженість активного туберкульозу по району знизилась- 61,7 на 100тис. населення,у 2015 р.- 92.  В  районній  лікарні   протягом  2016  року постійно  проводилася  робота по забезпеченню дотримання Стандарту інфекційного контролю .
Всього витрачено на виконання заходів цільової Програми протидії захворювання на туберкульоз за 2016 рік -70,5тис.,заплановано було 62,4тис.,
% забезпечення фінансування -113% .
Проводився  місячник боротьби з туберкульозом в березні звітного  року.  Активізована  санітарно-освітня  робота  по  проблемному  питанню  серед  населення  району.

Онкозахворюваність
В  районі  протягом  2016  року акцентована  увага  на  раннє  виявлення  онкологічних  захворювань.  В  березні  2016  року  проведена  лікарська  конференція  на  тему:  «Візуальні  форми  раку,  раннє  виявлення»,  де  фахівцями  зроблені  акценти  на  прихований  перебіг  захворювань,  несвоєчасне  звернення  пацієнтів  за  медичною  допомогою,  відсутність  профоглядів,  тривале  обстеження, а  також  на  соціальні  аспекти.
В  районі  за  звітний  рік  захворюваність  зменшилась,  смертність  за  останні  два  роки  знаходиться  на  одному  рівні,  проте  збільшилась  у  порівнянні  з  попередніми  роками,  дорічна  летальність  незначно  збільшилась,  виросла  занедбаність,  зменшилось  охоплення  лікуванням  а  також  активне  виявлення.
На  обліку  у  лікаря  онколога  знаходиться  351  хворий.
У  2016  році  взято  на  облік   всього  46 хворих  (у  2015 – 61) .
Із  них  вперше  встановленим  діагнозом :
І -ІІ стадія – 15  осіб;
ІІІ  стадія – 11  осіб;
ІV  стадія  – 14  осіб;
Без  стадії – 6  осіб.
Захворюваність  на  100 тис. населення   зменшилась – 286,0,  у  2015  році – 375,4,  сред  районів  області – 5  рейтингове  місце.
Занедбаність   в  4  абсолютних  випадках –   показник   виріс – 37,0%  (2015р. – 21,3%).
На  часі  домінує  скритий  перебіг  захворювання  та  несвоєчасне  звернення  до  медичних  працівників.
Всього  по  району  виявлено  17  візуальних  форм,  із  них :  І-ІІ– 8 хворих, ІІІ- 8  хворих, ІV -1 .
Смертність   на  рівні  2015  року.
Всього  помер 31 пацієнт на 100 тис. -192,8.
Дорічна  летальність   зросла – всього померло 18 хворих 32,1%   (у  2015  році –13 –  28,3%).
Оформлено  на  МСЕК  первинно  хворих – 5.
Наразі є актуальним виявлення онкопатології на ранніх стадіях,  а  саме  якісні  профілактичні  онкоогляди  населення.
В  практику  впроваджені  скринінгові  програми  щодо  раннього  виявлення  раку  шийки  матки  та  раку  молочної  залози.

Профілакатика  ВІЛ-інфекції/СНІД
1.По  серомоніторингу  Херсонського  обласного  центру  профілактики  та  боротьби  зі  СНІДом  в  Нижньосірогозькому  районі  зареєстровано  30  Віл-інфікованих. На  кінець  звітного  року  на  диспансерному обліку  в  кабінеті  «Довіра»  знаходилось  26  Віл-інфікованих  осіб,  із  них  2  дітей  з  невизначеним  Віл-статусом.  Потребує  до обстеження  4  особи.  Із  24  дорослих  15  осіб  жіночої  статі  і  9  чоловічої. 50%  ВІЛ-інфікованих  – сільські  жителі.  Шлях  передачі  100%  статевий.  6-осіб із  супутнім  діагнозом  порушення  психіки  та  поведінки  внаслідок  вживання  алкоголю.  Наркозалежних  Віл-інфікованих  в  районі  на  обліку  немає.
У  2016  році  протестовано  в  районі  на  ВІЛ-інфекцію  784  особи.  Це  становить  4,9%  населення  району. По  коду  104 (інфекції,  які  передаються  статевим  шляхом) – 54  особи,  по  коду  117 (статеві  партнери  вагітних) – 79  осіб,  по  коду  113.2 (клінічні  показання) – 21  хворий,  анонімно (код  114) – 4  особи.  Відсутні  обстеження  по  коду  102  (наркомани)  по  причині  відсутності  на  обліку.
У  2016  році  виявлено  4  Віл-інфікованих,  із  них  3  дорослих  і  1  дитина  з  неустановленим  віл-статусом.
Знятий  з  диспансерного  обліку  1  хворий  в  ІV  клінічній  стадії  Віл+  туберкульоз,  в  зв’язку  із  смертю.
Залишається   на  диспансерному  обліку  3  хворих  з ІV  стадією  СНІД  асоційований  з  туберкульозом  легень.
10  осіб  отримували  антиретровірусну  терапію (33%).  2  особи  знято,  так  як  відмовилися  від  лікування,  у  яких  супутні  захворювання – хронічний  алкоголізм.
Постійно  проводиться  робота  по  ранньому  виявленню  туберкульозу  серед  Віл-інфікованих  та  обстеження  на  ВІЛ  всіх  хворих  з  підозрою  на  туберкульоз.

VІ. Стаціонарна допомога.
Стаціонар працює в цілодобовому режимі, забезпечує планову та ургентну допомогу населенню не тільки нашого району, але і прилеглим населеним пунктам інших районів. Функціонувало – 85 ліжок з блоком палат інтенсивної терапії на 3 ліжка. Надана медична допомога стаціонарно – 2928 пацієнтам, в т.ч. з інших  місць  проживання  – 386 хворим –  це  жителі  прилеглих  :  Іванівського,  Верхньорогачинського,  Горностаївського, Великолепетиського  районів .
Скорочення  ліжкового фонду протягом року не  було.
Забезпеченість ліжками на 10 тис. населення – 52,7.
Робота ліжка – 313,9, при нормі 330.
Терапевтичне – 305,5(2015р.-338,9 )
Інфекційне – 316,2 (2015р. -297,5)
Хірургічне – 307,2 (2015р.- 373,7)
Пологове – 135,4(2015р.-119,8)
Гінекологічне – 333,0(2015р.-373,2)
Дитяче –421,7(2015р.- 346,4).
З перевантаженням працювали ліжка дитячого  відділення.
Середня тривалість перебування хворого на ліжку хворого  на  ліжку  зменшилась  до   9,2 (2015р. –9,9).
Рівень госпіталізації на 100 жителів – 18,3.
Діагностика  та  лікування хворих  в  стаціонарі  згідно розроблених  та  затверджених  локальних Протоколів.
Постійно на контролі лікування тяжкохворих, своєчасне скерування на третинний рівень. Невідкладна допомога забезпечена цілодобово в блоці палат інтенсивної терапії, який базується в загально хірургічному відділенні. Проліковано – 180 хворих.  Постійно в запасі інфузійні розчини, медикаменти для надання невідкладної допомоги, тромболітики.
До хворих, які потребували лікування на третинному рівні або консультацій, викликались фахівці   обласних лікувальних закладів  із Центру екстреної медичної допомоги.
Проконсультовано та надано медичну допомогу  – 13 хворим,  в  11  випадках – діти. Із  них – 7  дітей  віком  до  1  року,  в  тому  числі  немовля  першої  доби  життя  з  діагнозом:Недоношеність,  респіраторний  дистрес-синдром.  В  двох  випадках – дорослі з  черепно-мозковою  травмою  та  ІХС,  повною  АW  блокадою.
Організовано проведення консиліумів (27), консультацій (265),із  них: планових (230) та термінових(35).
Основним із показників роботи стаціонару – є летальність. Це показник якості діагностики та лікування.
Летальність становить – 1,3,  на  рівні  минулого  року.
На базі районної лікарні функціонує територіально об’єднані  пат -анатомічне відділення та судово-медична експертиза, які  об’єднують  4 райони :  Нижньосірогозький,  Іванівський,  Великолепетиський  та Верхньорогачинський.
За 2016 рік  в загальнохірургічному відділенні було проліковано 787 хворих, із них хірургічного профілю – 434, гінекологічних хворих 353.
Фахівцями  загально хірургічного  відділення  проведено 495 оперативних   втручань, що на 74  більше, ніж у минулому році. Хірургічна активність на ліжках хірургічного профілю становить 50,4 % (44 в минулому році).   Післяопераційна  летальність   відсутня, в  минулому  році  – 0,2%.
В гінекологічному відділенні виконано 102 оперативних втручання. Значно виросла кількість великих гінекологічних операцій.
Пологове відділення працює по впровадженим сучасним перинатальним технологіям. В практиці партнерські пологи, сумісне перебування матері та дитини, пропаганда переваги грудного вигодовування. Зменшилась кількість кесаревих розтинів. У звітному році – 25 (у 2015році – 28). Активно  впроваджується  методика вертикальних  пологів. При виникненні  ранньої  післяпологової  гіпотонічної  кровотечі, використовується  ін’єкційний  препарат Пабал,  проводиться  балонна тампонада  порожнини  матки  за  допомогою  катетера  ФОЛЕЯ.
Наш заклад носить звання «Лікарня доброзичлива до дитини»,  який  підтверджено  у  2015  році.
Проліковано в стаціонарі: інфарктів міокарда – 5, проведено 2  успішних тромболізіса, зареєстрована  летальність  в  1  випадку..
Показники інфекційної захворюваності в районі контрольовані. Захворюванність на гострі кишкові захворювання в 2016 році зросла  до 22 осіб в 2015р. – 13.Бактеріальне  підтвердження  =  показник  збільшився  до  86% (у  2015р. – 54%).  Зареєстровано  по  1 випадку  сальмонельозу  в  2015- 2016  роках. Захворюваність ангінами  збільшилася  до 23  осіб  у  20016  році.  %  госпіталізації – 70. Всі хворі обстеженні на бактерії Лефлера.  В 2016 році  зареєстровано – 66 випадків вітряної віспи, в 2015р. – 19 випадків. В  2015-2016  роках – по  1  випадку  гострого  менінгіту.
Захворюваність ГРВІ   зросла – у  2016  році – 1295  хворих  ( у  2015  році –1022 випадки ). Проліковано  5  випадків  грипу. Зареєстровано  4  випадки вірусного  гепатиту С,  із  них  у   двох Віл-інфікованих.  В  2016  році  зареєстровано  по  1  випадку  захворювання  інфекційног  мононуклеозу,  епідемічного  паротиту,  коклюшу,  лептоспірозу.  В  минулому  році  цих  захворювань  не  було. Порівняльний аналіз інфекційної захворюваності за 2016 рік  свідчить , що   збільшилась  захворюваність  на  кишкові  інфекції,  ангіни,  вітряну  віспу.
Проводиться робота по профілактиці та недопущенню карантинних інфекцій.
Розроблено  та  затверджено  рішенням  районної  комісії   з  питань  ТЕБ  та  НС  Нижньосірогозької  районної  державної  адміністрації  (протокол  №7  від  13.06.2016р. ) «План  госпітальної  бази  Нижньосірогозької  центральної  районної  лікарні  на  випадок  епідускладнень  з  особливо  небезпечних  інфекцій  на  2016-2020  роки».
З  медичними працівниками щорічно проводяться навчання по вивченню режимних наказів по дотриманню санітарно-протиепідемічних вимог при виконанні функціональних обов’язків, з   прийняттям  заліків. Спалахів внутрішньо лікарняних інфекцій – не зареєстровано.
В звітному році в лікарні проведено – 4 тури Дня донора. Прийняло участь – 211 осіб,  план – 326  осіб,  виконання  плану – 64%. Постійними донорами  являються медичні працівники: головний лікар Гомон Г.І., районний педіатр Чуваєва Г.П., медична сестра Голощапова І.В., фельдшер ШД Нікітін Є.В.
Приділялась увага покращенню умов перебування хворих, харчування, забезпеченість медикаментами.
Організована робота ради медичних сестер, робота комісій по інфекційному контролю, по профілактиці ВІЛ-інфекції/СНІД/ наркоманії, контрольно-лікувальної.
Медичними  працівниками  районної  лікарні  проводилася   велика  санітарно-освітня  робота  по  профілактиці  туберкульозу,  онкологічних  захворювань,Віл-інфекції/СНІД,  наркоманії,  алкоголізму,  профілактиці  серцево-судинних  захворювань  у  вигляді  лекцій,  бесід, наглядних  інформаційних  матеріалів, використовувались  шпальти  газети  «Червоний  промінь»
Створено   власний  сайт  в  інтернет-мережі,  який  був  зареєстрований  у  2016  році. Розміщена  презентація  відділень  та  кабінетів,  інформаційні  матеріали.  Адреса  сайту:  raihospital.in.ua
Зупинятися на досягнутому сьогодні, означає відстати назад. Тому працюємо в подальшому по різним напрямкам з акцентом на укріплення матеріально-технічної бази, придбання медичного обладнання, покращенню рейтингових показників.
В 2016р. сумісно з громадською організацією «Центр сімейного добробуту» надано пакет документів в посольство Японії в Україні на грантову фінансову допомогу в придбанні медичного обладнання на суму 1 млн.760 тис. грн. А також була пропозиція до Нідерландів з приводу отримання гуманітарної допомоги із Європи у вигляді меблів медичного призначення, м’якого інвентарю, обладнання. Одержано лист-погодження при визнання одержання гуманітарної допомого у 2017 році.

Завдання перед медичними працівниками:
1.Підготовка  та  проведення  акредитації  районної  лікарні  у  вересні  2017  року.

2.Забезпечення ефективного  використання наявного кадрового, ресурсного потенціалу, ліжкового фонду, спрямованого на поліпшення показників здоров’я населення району (малюкова, материнська смертність; захворюваність, інвалідність та смертність від серцево-судинних захворювань, туберкульозу, онкопатології).

3.Пріорітети в фінансуванні служби материнства, дитинства, невідкладної медичної допомоги.

4.Забезпечення надання медичної допомоги особам, які приймали участь в антитерористичних операціях, а також внутрішньо-переміщеним особам  АРК, Донецької, Луганської областей.

5.Впровадження новітніх лікувально-діагностичних технологій.

6.Працювати над рейтинговими показниками діяльності районної лікарні, своєчасно вживати заходи щодо поліпшення при негативній динаміці.

7.Робота по покращенню матеріально-технічної бази лікарні, покращення умов перебування хворих.  Завершення  ремонту-реконструкції операційної та блоку палат інтенсивної терапії  загально хірургічного  відділення.

8.Дотримання діагностично-лікувального процесу згідно локальних Протоколів.

9.Дотримання санітарних вимог у  лікувальному закладі.

10.Дотримання конфіденційності, етики та деонтології у професійній діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник головного лікаря Нижьосірогозької ЦРЛ Непомняща Л.А.

 

ПОЧНІТЬ ВВОДИТИ ТЕКСТ І НАТИСНУТИ КЛАВІШУ ENTER ДЛЯ ПОШУКУ